Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
16 lipca 2018
NABÓR NA KURSY OFICERSKIE W 2019 R.
Zachęcamy do ochotniczego zgłaszania się do odbycia KURSU OFICERSKIEGO poprzez złożenie wniosku do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Sanoku.


WKU w Sanoku informuje, że przyjmuje wnioski ochotników na kursy oficerskie
w 2019 r.

Na kurs oficerski mogą być skierowani żołnierze rezerwy którzy:

  • posiadają wykształcenie wyższe oraz pełnili czynną służbę wojskową;
  • kryterium kwalifikacyjnym jest posiadana specjalność wojskowa, w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową, a także posiadane wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe;
  • nie byli karani za przestępstwa popełnione umyślne.

Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym (zaliczenie egzaminu oficerskiego) będzie skutkowało mianowaniem na pierwszy stopień oficerski w rezerwie.

W trakcie kursu (82 dni) przysługiwać będzie: umundurowanie, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie zdrowotne jak w trakcie pełnienia długotrwałych ćwiczeń wojskowych.  Za czas szkolenia żołnierzowi rezerwy zostanie wypłacone uposażenie
w zależności od posiadanego stopnia wojskowego (np. w stopniu szeregowego kwota netto to: 7 478,40 zł. + zwrot kosztów podróży).

WNIOSEK

 

UWAGA: złożenie wniosku, o którym mowa powyżej nie powoduje obowiązku powołania do odbycia kursu, a jest jedynie traktowane jako zgoda na powołanie na długotrwałe ćwiczenia wojskowe wg terminów oraz limitów przyznanych przez WSzW w Rzeszowie.

 

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku
Lipińskiego 109
38-500 Sanok
tel. 261156666
fax. 261156609
wkusanok@ron.mil.pl