Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Akty prawne

 

USTAWY:

 1. USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018r., poz. 1459.)
 2. USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.z 2018r., poz. 173 z późn. zm.)
 3. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz.1257 z późn. zm.)
 
ROZPORZĄDZENIA:
 
 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych (Dz. U. z 2017r., poz. 725)   
 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy (Dz. U.Nr 142 poz. 1505 z póź. zm.)   
 3. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U.Nr 210 poz. 2136 z póź. zm.)   
 4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wojskowego dokumentu osobistego (Dz. U.Nr 212 poz. 2154 z póź. zm.)   
 5. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych (Dz. U. 2010 Nr 41 poz. 234)
 6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (j. t.Dz. U.z 2015r. poz. 307 z póź. zm.)   
 7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2015r., poz. 950)   
 8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 października 2010 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej (Dz. U.Nr 199 poz. 1321 z póź. zm.)
 9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania siędo odbycia ćwiczeń wojskowych (Dz.U.2004.52.519)
 10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz.U.2015.36)
 11. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U.2015.449)
 12. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz.U.2015.575)
 13. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz.U.2015.1299)
 14. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. (Dz.U.2015.1518)
 15. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej (Dz.U.2016.632)
 16. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kwalifikacji żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2017.291)
 17. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia (Dz.U.2017.465)
 18. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U.2017.626)
 19. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz.U.2004.50.484)
 20. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 czerwca 2004 w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz.U.z 2018 r. poz.258)
 21. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 października 2017 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U.z 2017 r. poz.1980)
 22. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz.U.2015.761)
 

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku
Lipińskiego 109
38-500 Sanok
tel. 261156666
fax. 261156609
wkusanok@ron.mil.pl