Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Legia Akademicka

Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchamia program ''Legia Akademicka'' reaktywując ideę ochotniczego szkolenia studentów.
Wzorem lat  2003 -2008 szkolenie będzie dzieliło się na cześć teoretyczną – realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

W województwie podkarpackim wybrane zostały następujące uczelnie:
- Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno–Ekonomiczna im. ks Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
- Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
- Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Część teoretyczna  realizowana  będzie na uczelni w ramach ok. 30 godzin lekcyjnych, natomiast część praktyczna odbywać się będzie w wytypowanych jednostkach wojskowych oraz ośrodkach szkolenia w czasie tzw. przerwy wakacyjnej, w dwóch turach po 6 tygodni. Każda tura z kolei składa się z dwóch modułów:
- moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi
- moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Program pilotażowy przewiduje również uruchomienie modułu oficerskiego w następnym roku akademickim dla ochotników, którzy zostali podoficerami rezerwy realizowane w formie kursu przygotowującego do egzaminu na oficera. Będą mogli wziąć udział także absolwenci szkół średnich, którzy w ramach pilotażowego programu klas mundurowych ukończą szkolenie podstawowe będą mogli rozpocząć szkolenie wojskowe na studiach od razu od modułu podoficerskiego.

Wnioski można już składać na uczelniach zgłoszonych do projektu.

Więcej informacji można uzyskać pod tel. 501 504 263 / 261 870 097 oraz na stronie:
http://www.wojsko-polskie.pl/pl/pages/legia-akademicka-p/

 

 

 

 

Wniosek do PKL dla osób bez orzeczonej kategorii zdrowia.

Wniosek do RWKL - zmiana kategorii zdrowia.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku
Lipińskiego 109
38-500 Sanok
tel. 261156666
fax. 261156609
wkusanok@ron.mil.pl