Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Legia Akademicka

Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło w roku 2017 r. pilotażowy program „Legia Akademicka”.

Jest to program skierowany do studentów zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe i uzyskać stopień wojskowy i myślą o przyszłej służbie zawodowej.,

Głównym celem jest przeszkolenie i przygotowanie studentów w podstawowym zakresie teoretycznym i praktycznym do wykonywania zadań w zakresie działań w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów.

W roku akademickim 2021/2022 będzie realizowana V edycja „Legii Akademickiej”. Na program składa się szkolenie teoretyczne i praktyczne.

Teoretyczne realizowane w trakcie studiów i realizacja tego programu zaczyna się na uczelni cywilnej zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym. Są to zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej. Jeżeli macierzysta uczelnia nie uczestniczy w programie, na takie szkolenie można zapisać się w innej uczelni – pod warunkiem, że posiada ona wolne miejsca.

Część teoretyczna będzie realizowana w dwóch modułach:

 • podstawowy – 15 godzin (13 godzin szkolenie programowe i 2 godziny egzamin)
 • podoficerski – 15 godzin (13 godzin szkolenie programowe i 2 godziny egzamin)

Druga część to szkolenie praktyczne (ćwiczenia wojskowe) organizowane przez Ministra Obrony Narodowej, jest ono prowadzone na terenie jednostek wojskowych w trakcie wakacji.

Kto może przystąpić do programu?

 • Posiadasz obywatelstwo polskie;
 • Jesteś studentem uczelni wyższej;
 • Przeszedłeś pozytywnie kwalifikację wojskową (lub wyrażasz gotowość aby odbyć kwalifikację wojskową)

Jak aplikować?

 • Zapoznaj się z warunkami i przebiegiem programu;
 • Złóż wniosek na uczelni;
 • Uczęszczaj na zajęcia teoretyczne (30 godzin);
 • Zalicz pozytywnie egzamin z części teoretycznej;
 • Odbierz zaświadczenie o ukończeniu części teoretycznej;
 • Złóż na uczelni lub w WKU wniosek o powołanie na ćwiczenia wojskowe (zaadresowany do Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego dla miejsca zamieszkania);
 • Odbierz kartę powołania na ćwiczenia wojskowe
 • Staw się we wskazanej jednostce wojskowej, weź udział w szkoleniu i złóż przysięgę wojskową.

 

Masz trzy moduły do wyboru:

 • Podstawowy – nie posiadasz przeszkolenia wojskowego i nie jesteś żołnierzem rezerwy. Moduł będzie obejmował podstawowe szkolenie wojskowe realizowane w ciągu jednego roku akademickiego (ok. 15 godzin lekcyjnych, 21 szkolenia ochotniczego w jednostkach wojskowych). Część teoretyczna organizowana w uczelniach wojskowych i w wybranych uczelniach cywilnych z uwzględnieniem szkolenia e-learningowego (absolwenci certyfikowanych klas mundurowych zwolnieni są z części teoretycznej). Po zakończeniu części teoretycznej zakończonej egzaminem, możesz przystąpić do szkolenia praktycznego, który będzie organizowany w czasie letniej przerwy międzysemestralnej i  kończy się przysięgą wojskową. W trakcie tej samej przerwy letniej możesz podejść do modułu podoficerskiego;
 • Podoficerski kontynuujesz szkolenie po realizacji modułu podstawowego. Część teoretyczna uwzględnia szkolenie  e-learningowego w trakcie roku akademickiego organizowane w  uczelniach wojskowych i w wybranych uczelniach cywilnych. Szkolenie praktyczne podobnie jak w przypadku modułu podstawowego realizowane będzie w ramach ćwiczeń wojskowych w wytypowanych jednostkach w trakcie letniej przerwy międzysemestralnej,  kończy się egzaminem i dopuszcza do mianowania na stopień podoficerski: kaprala;
 • Oficerski – jeżeli ukończyłeś moduł podoficerski w poprzednich edycjach programu. Program zostanie realizowany w ciągu jednego roku akademickiego – część teoretyczna z uwzględnieniem e-learningu i praktyczna w ramach ćwiczeń wojskowych odbywać się będzie w wakacje i zakończy się egzaminem oficerskim. Szkolenie będzie obejmowało 47 dni ćwiczeń szkoleniowych. Zanim jednak zostaniesz mianowany na stopień podporucznika, musisz spełnić kilka wymogów formalnych, z których najważniejszy to ukończenie studiów i dostarczenie dyplomu magistra.

Dodatkowe informacje:

W V edycji limit przyznanych miejsc na moduł oficerski wynosi nie więcej niż 250. O przyjęciu do programy decydować będzie komisja powołana przez dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej.

Wypełnione poniżej dokumenty wyślij na adres: Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, ul. Dymińska 13, 00-909 Warszawa, z dopiskiem: WNIOSEK-LEGIA AKADEMICKA

Do wymienionych dokumentów dołącz:

 • kopię dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w studiach na uczelni;
 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadane stopnie wojskowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, kursy, certyfikaty, dyplomy.

Zapoznaj się z ankietą kwalifikacyjną.

Komisja dokona rozpatrzenia wniosków - etap I w dniach 09-10.03 i zaprosi 70 osób do drugiego etapu i etap II w dniach 27-28.03 komisja zakwalifikuje 50 studentów do modułu oficerskiego.

 

Komisja dokona rozpatrzenia wniosków – i zakwalifikuje studentów do modułu oficerskiego.

Informacja dla studenta:

Studenci, którzy są zainteresowani udziałem w V edycji programu ochotniczego przeszkolenia wojskowego studentów w ramach „Legia Akademicka” powinni się zgłosić do koordynatora programu w swojej uczelni.

Można zadzwonić do nas aby otrzymać informację na temat przystąpienia do programu:

 • dane kontaktowe WKU w Sanoku – 261 156 649

Wiele ważnych i przydatnych informacji na temat „Legia Akademicka” można znaleźć na:

§  Oficjalnej stronie internetowej:tutaj

§  Decyzja Nr 122/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów ”Legia Akademicka”

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku
Przemyska 1
38-500 Sanok
tel. 261156666
fax. 261156609
wkusanok@ron.mil.pl

  
 • BIP