Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Służba przygotowawcza

INFORMACJE OGÓLNE

     Służba przygotowawcza jest jedną z ochotniczych form służby wojskowej. Służbę tą mogą odbywać ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.
Podstawowym zadaniem służby przygotowawczej jest gromadzenie wyszkolonych zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych.
Kształcenie w ramach służby przygotowawczej może odbywać się na potrzeby korpusu:

 • oficerów  (czas trwania do 6 miesięcy, wymagane wyższe wykształcenie);
 • podoficerów (czas trwania do 5 miesięcy, wymagane wykształcenie średnie);
 • szeregowych (czas trwania do 4 miesięcy, wymagane wykształcenie gimnazjalne)

W czasie pełnienia słuzby przygotowawczej kształconemu przysługuje uposażenie w  wysokości:

 • szeregowy - 30% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego (tj.960 zł.);
 • podoficer - 40% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego (tj. 1280 zł.);
 • oficer - 60% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego (tj. 1920 zł.).

 ZASADY NABORU

 

     O przyjęcie do służby przygotowawczej może ubiegać się osoba:

 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • niekarana sądownie;
 • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • mająca ukończone 18 lat;
 • posiadająca odpowiednie wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia.

     Osoba spełniająca powyższe warunki może starać się o powołanie do służby przygotowawczej poprzez złożenie wniosku (druk) do Wojskowego Komendanta Uzupełnień wraz z wymaganymi dokumentami tj.:

 • odpis lub kopie świadectwa (dyplomu) potwierdzającego posiadane wykształcenie;
 • kserokopie dowodu osobistego;
 • odpis lub kopię dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe kwalifikacje(kserokopie prawa jazdy, certyfikaty językowe, kursy specjalistyczne, studenci w trakcie studiów - zaświadczenie ze szkoły wyższej itp.)

     Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, a podstawą rekomendacji w sprawie powołania danej osoby są:

 • wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji;
 • wyniki rozmowy kwalifikacyjnej;
 • wykazywane potrzeby Sił Zbrojnych ( w tym limit powołań, charakter planowanego szkolenia)

 PLANOWANE TURNUSY

 

     Informujemy, że w 2018 roku planuje się zorganizować następujące szkolenie kandydatów do służby przygotowawczej:
 - trzy turnusy służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych w terminach:

 • I turnus: 8 stycznia - 27 kwiecień 2018 r.
 • II turnus: 7 maja - 31 sierpnia 2018 r.
 • III turnus: 4 wrzesień - 21 grudnia 2018 r. oraz 25 września - 21 grudnia 2018 r.
 - dwa turnusy służby przygotowawczej na potrzeby korpusu podoficerów w terminach:
 • I turnus: 1 lutego - 29 czerwca 2018 r.
 • II turnus: 3 lipca - 30 listopada 2018 r.

 - jeden turnus służby przygotowawczej na potrzeby korpusu oficerów w terminie:

 • 8 stycznia - 6 lipca 2018 r.

 


WNIOSKI I DRUKI

 

Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej

Wniosek o zawieszenie postępowania

Wniosek o rezygnacje z SP (wnioski zawieszone)

Wniosek o rezygnację z SP (bez zawieszenia)

Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania

 

 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

 

 

W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO KONTAKTU:

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku
ul. Lipińskiego 109, 38-500 Sanok

tel. 261156616, 261156648, 261156649
e-mail: wkusanok@ron.mil.plOpracowała: Kornelia Biłas

 

 

 

 

 

 

 

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku
Lipińskiego 109
38-500 Sanok
tel. 261156666
fax. 261156609
wkusanok@ron.mil.pl