Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Szkolenie kandydatów na oficerów OT

Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów Obrony Terytorialnej prowadzony jest spośród:

I MODEL:

 1. Żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW):
 • posiadających wykształcenie wyższe, którzy ukończyli  szkolenia podstawowe i złożyli przysięgę wojskową,
 • podoficerów  i szeregowych  posiadających wykształcenie wyższe, którzy ukończyli szkolenie wyrównawcze,

II MODEL:

Żołnierzy rezerwy  - podoficerów i szeregowych posiadających wyższe wykształcenie i spełniających warunki do   powołania do pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej, absolwentów Kursu Przeszkolenia Kadr Rezerwy (KPKR) - nie promowanych na pierwszy stopień oficerski  posiadających wykształcenie wyższe.


Terminy, warunki i zasady naboru:

I MODEL:

Żołnierze TSW posiadający wykształcenie wyższe, którzy ukończyli  szkolenia podstawowe i złożyli przysięgę wojskową oraz podoficerowie  i szeregowi  posiadających wykształcenie wyższe, którzy ukończyli szkolenie wyrównawcze ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów OT, składają wnioski do Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej za pośrednictwem dowódcy JW, w której prowadzone jest szkolenie podstawowe lub wyrównawcze, w następujących terminach:

w 2018 roku  i w latach następnych   - do 1 marca lub do 1 października każdego roku

Ogólne założenia szkolenia w ramach I Modelu:

 • czas trwania szkolenia – około13 miesięcy w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym;
 • miejsce szkolenia – zajęcia realizowane przemiennie w uczelni wojskowej oraz centrum szkolenia lub w jednostce wojskowej  WOT;
 • realizacja szkolenia  - 4 wzajemnie uzupełniające się etapy;
 • program nauczania  - 592 godziny zajęć programowych;
 • forma zaliczenia – egzamin na oficera jako forma sprawdzenia wiedzy i umiejętności praktycznych.

Terminy szkolenia realizowanego w AWL we Wrocławiu:

15.07.2018 r.-09.08.2019 r.

04.11.2018-06.12.2019 r.

Czas trwania szkolenia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w uczelni wojskowej, JW WOT oraz centrum szkolenia - 592 godz.
 

II MODEL:

Żołnierze rezerwy  - podoficerowie i szeregowi posiadający wyższe wykształcenie i spełniający warunki do   powołania do pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej oraz absolwenci Kursów Przeszkolenia Kadr Rezerwy (KPKR) - nie promowani na pierwszy stopień oficerski, składają wnioski do Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej jednocześnie z wnioskami do wojskowego komendanta uzupełnień o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej w następujących terminach:

w 2018 roku  i w latach następnych   - do 1 marca lub do 1 października każdego roku

Ogólne założenia szkolenia w ramach II Modelu:

 • czas trwania szkolenia – około 3,5 miesiąca;

 • miejsce szkolenia – zajęcia realizowane przemiennie w uczelni wojskowej oraz centrum szkolenia lub w jednostce wojskowej  WOT;

 • realizacja szkolenia  - 2 wzajemnie uzupełniające się etapy;

 • program nauczania  - 160 godziny zajęć programowych;

 • forma zaliczenia – pozytywny wynik szkolenia;

Terminy szkolenia realizowanego w AWL we Wrocławiu:

07.04.2018 r.-13.07.2018 r.

15.09.2018-21.12.2018 r.

 • Czas trwania szkolenia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w uczelni wojskowej, JW WOT oraz centrum szkolenia 3,5 miesiąca - 160 godz.
 


 

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku
Lipińskiego 109
38-500 Sanok
tel. 261156666
fax. 261156609
wkusanok@ron.mil.pl