Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wolne stanowiska służbowe

 

6.12.2018r.

Informujemy,że JW 4115 w Gliwicach posiada nw. wolne stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych:

 • operator - SW1 32B62
 • strzelec wyborowy - obserwator - SW1 20B80
 • kierowca - ratownik - SW1 38T64, SW2 40H61
 • kierowca - ratownik - SW1 38T62, SW2 40H61

 

6.12.2018r.

Informujemy, że w dniu 11.12.2018r. w 5 batalione strzelców podhalańskich w Przemyślu odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych na stanowisko służbowe : strzelec - SW 20B71.


 

3.12.2018r.

Zostań SPECJALSEM.

Więcej informacji.


 

29.11.2018r.

W związku z wakującymi stanowiskami służbowymi informujemy, że w dniu 08.01.2018r. o godz. 8.00 w 1 batalionie strzelców podhalańskich odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej pośród żołnierzy rezerwy o specjalnościach wojskowych:

 • 20B23 - dowódca drużyny
 • 20B69 - kierowca TO
 • 20B81 - obsługa moździeża

Szczegóły pod numerem telefonu: 216 155 274 (1bsp) lub 261 156 648 (WKU).


 

21.11.2018r.

Informujemy, że w 21 batalionie logistycznym dnia 21 grudnia 2018r. przeprowadzone będą kwalifikacje w korpusie:

        - podoficerów zawodowych: SW: 40H21;


 

21.11.2018r.

Informujemy, że 6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach posiada następujące wakujące stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych:

 • operator        32B62
 • strzelec wyborowy - obserwator  20B80
 • kierowca ratownik  38T64
 • Kierowca ratownik  38T62

 

21.11.2018r.

Informujemy, że 6 batalion dowodzenia w Krakowie posiada wolne stanowiska służbowe wymienione w załączniku poniżej.

Wakujące stanowiska.


 

21.11.2018r.

Informujemy, że w 6 batalionie dowodzenia zmieniono termin kwalifikacji dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej:

- z dnia 4 grudnia 2018r. na dzień 11 grudnia 2018r.


 

2.11.2018r.

Informujemy, że w dniu 14.11.2018r. od godz. 8.00 przeprowadzane będą kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów, na bazie 21 batalionu dowodzenia w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 22.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod nr. telefonu 261 156 648.


 

31.10.2018r.

Informujemy, że najbliższe kwalifikacje  dla żołnierzy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej odbędą się w dniach:

 • 9 listopada 2018r.
 • 16 listopada 2018r.
 • 30 listopada 2018r.
 • 7 grudnia 2018r.
 • 14 grudnia 2018r.
 • 21 grudnia 2018r.

Termin stawiennictwa: w/w dni o godzinie 8.30 ul. Piłsudskiego 72 Tomaszów Mazowiecki.


 

25.10.2018r.

Informujemy, że w każdy piątek rozpoczynając już od 19.10.2018r. od godziny 8.30 w kompleksie budynków koszarowych przy ul. Piastowskiej 2-7 w Toruniu będą prowadzone rozmowy kwalifikacyjne dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do zawodowej służby wojskowej w nowoformowanym Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wykaz stanowisk.


 

25.10.2018r.

Informujemy, że 6 batalion dowodzenia w Krakowie posiada wolne stanowiska służbowe wymienione w załączniku poniżej.

Wakujące wakaty.

Jednocześnie informujemy, że zmieniono termin kwalifikacji dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej:

  - z dnia 6 listopada 2018r. na dzień 13 listopada 2018r.

Termin 4 grudnia 2018r. pozostaje bez zmian.


 

25.10.2018r.

Informujemy, że 6 Batalion Powietrznodesantowy w Gliwicach posiada wakujące stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca-ratownik: 38T62
 • rachmistrz: 20D68

 


 

25.10.2018r.

Informujemy, że 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu poszukuje kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowiskach służbowych w korpusach oficerów, podoficerów oraz szeregowych zawodowych:

 • oficerów o stopniach wojskowych: POR., KPT.,MJR.,
 • podoficerów o stopniach wojskowych:KPR., ST.KPR., PLUT., SIERŻ., MŁ.CHOR., CHOR., ST.CHOR.,
 • szeregowych o stopniach wojskowych: SZER., ST.SZER.,

dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej oraz osób, o których mowa w art.17a ust1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

W związku z powyższym w dniu 27.11.2018r. od godz 8.00 zosatną przeprowadzone w brygadzie kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w/w korpusach.

 


 

19.10.2018r.

Informujemy, że w dniu 29.10.2018r. o godz. 8.00 w 3 kompanii regulacji ruchu w Nisku odbędą się kwlifikacje do służby zawodowej na n/wym. stanowiska służbowe.

Wykaz stanowisk.


 

19.10.2018r.

Informujemy, że zaplanowane kwalifikacje na dzień 6.11.2018 r. w 6 batalionie dowodzenia odbędą się 13.11.2018 r.
Jednocześnie informuję, że pozostały poniższy termin kwalifikacji w 2018r. pozostaje bez zmian:

 • 4 grudnia 2018 r.

 

11.10.2018r.

Informujemy, że 14 Dywizjon Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu posiada wakaty na stanowiska służbowe podane w załączniku.

Wakujące stanowiska.


 

08.10.2018r.

Informujemy, że w 7 batalionie Kawalerii Powietrznej najbliższe kwalifikacje dla kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych planowane są w dniu 12 i 19.10.2018r. o godzinie 8.30 przy ul.Piłsudskiego 72.


 

04.10.2018r.

Informujemy, że 1 Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny posiada wakujące stanowiska przeznaczone dla żołnierzy zawodowych.

Wakujące stanowiska.

Najbliższy termin kwalifikacji - 16.10.2018r.


 

28.09.2018r.

Informujemy, że 6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach posiada wolne stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych:

 • strzelec - 20C63
 • strzelec wyborowy - 20B80
 • kierowca ratownik - 38T62
 • radiotelefonista - 28B65
 • rachmistrz - 20D68

 


 

28.09.2018r.

Informujemy, że 1. Baza Lotnictwa Transportowego prowadzi nabór na wolne stanowiska służbowe wskazane w załączniku.

Wakujące stanowiska


 

28.09.2018r.

Informujemy, że 5 Pułk Inżynieryjny w każdą środę w godz. 08.00-12.00 prowadzi kwalifikacje na stanowiska służbowe wymienione w załączniku.

Załącznik.

Najbliższe kwalifikacje prowadzone są w dniach 03.10.2018r., 10.10.2018r., 17.10.2018r.


 24.09.2018r.

Informujemy, że dnia 27.09.2018r. w 2 Pułku Inżynieryjnym zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne dla żołnierzy rezerwy-kandydatów do zawodowej służby wojskowej - na wakujące stanowiska przeznaczone dla zołnierzy w korpusie oficerów młodszych, podoficerów oraz szeregowych w grupie osobowej łączności.


 

24.09.2018r.

Informujemy, że 6 batalion dowodzenia w Krakowie posiada wolne stanowiska służbowe wymienione w załączniku poniżej.

Wakujące stanowiska.


 

24.09.2018r.

Informujemy,że w 21 dywizjonie artylerii przeciwlotniczej dnia 04.10.2018r. o godz 8.00 odbędą się kwalifikacje na niże wymienione stanowiska w korpusie oficerów i podoficerów.

 

Jednocześnie informujemy, że w zasobach dywizjonu nie wsytępują wakujące stanowiska w korpusie szeregowych.


 

18.09.2018r.

Informujemy, że JW 4115 w Gliwicach posiada wolne stanowisko w korpusie szeregowych zawodowych:

 • monter - 28B61

 


 

18.09.2018r.

Informujemy, że w 33 WOG w Nowej Dębie istnieją wakujące stanowiska dla kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Wakujące stanowiska.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość przekwalifikowania do korpusu osobowego finansowego, podoficerów różnych specjalnośći posiadających średnie lub wyższe wykształcenie ekonomiczne.


 

18.09.2018r.

Informujemy, że w 31 batalionie radiotechnicznym (ul. Graniczna 13, 50-984 Wrocław) odbędą się rozmowy kwalifikacyjne i egzamin z wychowania fizycznego dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej żołnierzy na stanowiska wymienione poniżej.

Wakujące stanowiska


 

07.09.2018r.

Informujemy, że w 1 Grójeckim Ośrodku Radioelektronicznym istnieje pilna potrzeba uzupełnienia wakujących stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych i NSR.
Najbliższy termin kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej i NSR - 11 i 25.09.2018r.

Szcegołowe informacje pod nr. tel. 261 156 648


 

05.09.2018r.

Informujemy, że zaplanowane kwalifikacje na dzień 26.09.2018r. w 21 batalionie logistycznym odbędą się 03.10.2018r.


 

05.09.2018r.

Informujemy, że 16 batalionie saperów w Nisku dnia 14.09.2018r. od godziny 8.00 zaplanowano kwalifikację kandydatów do zawodowej służby wojskowej.


 

29.08.2018r.

Informujemy, że w 7 batalionie Kawalerii Powietrznej najbliższe kwalifikacje planowane są w dniu 07 oraz 21.09.2018 r. o godzinie 8.30 przy ul. Piłsudskiego 72.

Kandydat powinien posiadać:

 • dokument tożsamości;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • strój sportowy;
 • przybory piśmiennicze

 

24.08.2018r.

Informujemy, że w Jednostce Wojskowej 4539 w Białobrzegach w dniach 29.08, 11.09 oraz 25.09.2018r. odbędą się kwalifikacje dla kandydatów na nw. stanowiska służbowe:

Wolne stanowiska.


 

23.08.2018r.

Informujemy, że w Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZRP występują wakujące stanowiska służbowe dla żołnierzy zawodowych.

Wykaz wakujących stanowisk.

Kandydaci zainteresowani służbą mogą bezpośrednio kontaktować się z nw. przedstawicielami Sekcji Personalno-Wychowawczej:

kpt. Agnieszka MENTEL - tel. 261 892 762
st. chor. sztab. Hieronim CZUPTA - tel. 261 892 762
mł. chor. Mariusz AUGUSTYNEK - tel 261 892 528


 

22.08.2018r.

Informujemy, że w 12 Dywizjonie Trałowców w Świnoujściu istnieją wolne stanowiska dla żołnierzy w korpusie szergowych.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej i NSR odbywają się w każdy wtorek miesiąca o godz. 10.00. W przypadku braku właściwej SW, pod uwagę będą brane kwalifikacje cywilne odpowiadające danej specjalności.

Wolne stanowiska do obsadzenia:

 • kucharz okrętrowy 4 stanowiska - SW:38B62
 • sygnalista 6 stanowisk - SW:24B62
 • motorzysta 3 stanowiska - SW:24T62
 • elektryk 4 stanowiska - SW:24T66

 

22.08.2018r.

Informujemy, że w 5 bsp w Przemyślu zaplanowano przeprowadzić kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w dn. 12.09.2018r. w korpusie szeregowych.

Kwalifikacje będą prowadzone na nw. stanowiska służbowe:

1. Celowniczy - SW 20B81
2. Strzelec - SW 20B71


 

20.08.2018r.

Informujemy, że 6 batalion dowodzenia w Krakowie posiada wolne stanowiska służbowe wymienione w załączniku poniżej.

Wolne stanowiska


 

16.08.2018r.

Informujemy, że w 16 Dywizji Zmechanizowanej istnieją wolne stanowiska służbowe dla żołnierzy rezerwy zainteresowanych pełnieniem zawodowej  służby wojskowej w strukturach Dywizji.

Wykaz wolnych stnowisk.


 

16.08.2018r.

Informujemy, że 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia poszukuje kandydatów - żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej, w korpusach oficerów STE: POR./KPT, podoficerów: KPR., ST.KPR,. PLUT., SIERŻ., ST.SIERŻ., MŁ.CHOR. oraz szeregowych zawodowych i starszych szeregowych.
Termin planowanych kwalifikacji - 26.09.2018r. od godz. 8.00.

 


 

10.08.2018r.

Informujemy, że 1 Ośrodek Radioelektroniczny w Grójcu posiada wolne stanowiska dla zawodowej służby wojskowej i NSR. Szczegółowe informacje w WKU Sanok. Kwalifikacje do zawodowej służby prowadzane są w każdy I i III wtorek miesiąca.

 

Najbliższe 28.08.2018 r.

 

Miejsce stawiennictwa: 1 ORel.Grójec, Wola Krobowska,

Więcej informacji: tel.261 156 648


 

09.08.2018r. 

Informujemy, że 6 batalion dowodzenia w Krakowie posiada wolne stanowiska służbowe wymienione w załączniku poniżej. Najbliższe kwalifikacje prowadzone są w dniach 28.08.2018r., 18.09.2018r., 16.10.2018r.

 

Miejsce stawiennictwa: 6 bdow Kraków ul. Ułanów 43, godz. 8.00

Wolne stanowiska


 

06.08.2018r.

Informuję, że kwalifikacje dla kandydatów  do zawodowej służby wojskowej oraz Narodowych Sił Rezerwowych w 6 batalionie logistycznym w Krakowie, przeprowadzone zostaną w niżej podanych terminach:

 

-          12 wrzesień,

-          10 październik,

-          07 listopad,

-          12 grudzień.

 

 Wolne stanowiska


 

 

06.08.2018r.

Informujemy, że 6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicachposiada wolne stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych:

 

 

Szczegółowe informacje w WKU Sanok tel.262 156 648


 

 

02.08.2018r.

Informujemy, że w 21 batalionie logistycznym przeprowadzone będą kwalifikacje do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Termin kwalifikacji: 26.09.2018r.

Miejsce stawiennictwa: 21 blog Rzeszów ul. Langiewicz 4, godz 8.00

 

Kwalifikacje będą prowadzone w korpusie:

-podoficerów zawodowych- ratownik medyczny

-szeregowych zawodowych: kucharz, kierowca C+E, elektromechanik pojazdów mechanicznych.

 


 

31.07.2018r.

Informujemy, że 5 Pułk Inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na stanowiska służbowe wymienione w załączniku. Najbliższe kwalifikacje prowadzone są w dniach 01.08.2018r., 08.08.2018r., 22.08.2018r. oraz 29.08.2018r.   

Miejsce stawiennictwa: 5 pinż Szczecin Podjuchy ul. Metalowa 39, godz. 8.00

 Wolne stanowiska

 


 

23.07.2018r.

Informujemy, że w Jednostce Wojskowej Nr 4009 w Krakowie istnieją wolne wakaty dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej oraz NSR.

Wykaz wakujących stanowisk.


 

20.07.2018r.

Informujemy, że 21 Baza lotnictwa Taktycznego w Świdwinie poszukuje kandydatów do objęcia następujących stanowisk w Sekcji Rozpoznawania i Walki Elektronicznej:

1. Młodszy Podoficer Specjalista /CI 0210 04100 050/
2. Kierownik Stacji /CI 02010 04200 010/
3. Technik /CI 0210 04200 030/

Sekcja RiWE jest komórką wewnętrzną Grupy Działań Lotniczych właściwą  w zakresie planowania, analizy, sprawowania nadzoru, gromadzenia oraz dystrybucji materiałów rozpoznania lotniczego.

Od kandydatów oczekujemy:

1. Doświadczenia w pracy w rozpoznaniu lub radiolokacji.
2. Znajomości języka angielskiego na poziomie 1/1/1/1 wg STANAG 6001.
3. Bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office.
4. Umiejętności analityczne oraz skuteczność w rozwiązywaniu problemów o technicznym charakterze.
5. Zaangażowania w wykonaną pracę.
6. Dużą dozę samodzielności i odpowiedzialności.

 


 

12.07.2018r.

Informujemy, że najbliższe kawlifikacje w JW 4391 w Tomaszowie Mazowieckim na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych planowane są w dniu 03 i 31 sierpnia 2018r. o godz. 8.30 przy ul. Piłsudskiego 72.

Kandydat powinien posiadać:

 • dokument tożsamości;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • strój sportowy;
 • przybory piśmiennicze

 

4.07.2018r.

Informujemy, że 5 Pułk Inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na stanowiska służbowe wymienione w załączniku.Najbliższe kwalifikacje prowadzone są w dnaich 11.07.2018r., 18.07.2018r. oraz 25.07.2018r.

Miejsce stawiennictwa ul. Metalowa 39.

Wykaz stanowisk.


 

4.07.2018r.

Informujemy, że w 14 dywizjonie artylerii samobieżnej w Jarosławiu występują wakaty na niżej podane stanowiska służbowe:

 • instruktor SW:54F22;
 • instruktor SW:36A21;
 • dowódca sekcji - starszy radiotelefonista SW:20D25;
 • podoficer sztabowy SW:38C21;
 • zastępca dowódcy plutonu SW:20D23;
 • zastępca dowódcy plutonu SW:20D23;
 • dowódca plutonu SW:20D25, 99Z99.

 

4.07.2018r.

Informujemy, że w 1 batalionie czołgów w Żurawicy istnieją wakujące stanowiska służbowe.

Wykaz wakujących stanowisk.


 

21.06.2018r.

Informujemy, że w jednostkach wojskowych stacjonujących na terenie administrowanym przez WSzW we Wrocławiu istnieją wolne stanowiska służbowe przeznaczone dla żołnierzy NSR.

Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z Wojskową Komendą Uzupełnieńw Sanoku.
Więcej informacji pod nr. tel. 261 156 648, 261 156 649


 

19.06.2018r.

Informujemy, że w 1 Bazie Lotnoctwa Transportowego istnieją wakujące stanowiska służbowe do zawodowej służby wojskowej.

 Wolne stanowiska


 

12.06.2018r.

Informujemy, że Dywizjon Okrętów Bojowych posiada możliwość powołania do zawodowej służby wojskowej i wyznaczenia na nieobsadzone stanowiska służbowe elektryków:

 • elektryk SW:24T66
 • młodszy elektryk SW:24T66

Na w/w stanowiskach wymagane jest orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej Gdańsk Oliwa o zdolności do zawodowej służby wojskowej na okręcie w specjalnościach morskich grup II, III, IV.

Preferowane wykształcenie techniczne o profilu elektrycznym.


 

8.06.2018r.

Informujemy, że w 16 batalionie powietrznodesantowym występują wakujące stanowiska przeznaczone dla żołnierzy zawodowych w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 • kierowca-kucharz - 4 stanowiska
 • operator - 1 stanowisko
 • kierowca operator - obsługa urządzeń MPS - 1 stanowisko
Termin kawlifiakcji to 19.06.2018r.


8.06.2018r.

Informujemy, że w 21 dywizjonie artylerii przeciwlotniczej dnia 6.07.2018r. o godz. 8.00 odbędą sie kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska w korpusie oficerów i podoficerów:

 • szef służby zdrowia - por./kpt.
 • instruktor - pdf.
 • podoficer sztabowy - pdf.
 • technik baterii - pdf.
 • dowódca plutonu - ppor./por.
 • technik kompanii - pdf.
 • ratownik medyczny - pdf.mł.

 

8.06.2018r.

Informujemy, że w Jednostce Wojskowej Nr 3411 w Grójcu isnieją wakujące stanowiska przeznaczone dla żołnierzy zawodowych oraz NSR.

Termin jabliższych kwalifikacji to: 26.06.2018r.

Wykaz wakujących stanowisk.


 

8.06.2018r.

Informujemy, że w 6 batalionie logistycznym w Krakowie kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej oraz w ramach Narodowych Sił Rezerwowych przeprowadzone zostaną przeprowadzone zostaną w niżej podanych terminach:

 • 13 czerwiec
 • 12 wrzesień
 • 10 październik
 • 7 listopad
 • 12 grudzień

Ponadto informujemy, że istnieją wakujące wakaty w/w jednostce.

Wykaz wakujących wakatów.


 

8.06.2018r.

Informujemy,że  6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach posiada wolne stanowisko w korpusie szeregowych zawodowych:

 • Kierowca - ratownik

 

25.05.2018r.

Informujemy, że 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu poszukuje kandydatów - żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej, w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych:

 • oficerowie:STE: POR./KPT.;
 • podoficerowie:STE:MŁ.CHOR., ST.SIERŻ.,SIERŻ.
Termin kwalifikacji -15.06.2018r.


25.05.2018r.

Informujemy, że w 3 Regionalnej Bazie Logistycznej w Krakowie istnieją wakujące stanowiska służbowe do zawodowej służby wojskowej.

Wykaz wakujących stanowisk.


 

23.05.2018r.

Informujemy, że 31 Baza Lotnictwa Taktycznego prowadzi nabór w korpusie oficerów zawodowych w strukturach służby inżynieryjno-lotniczej.

Minimalne wymagania jakie powinien spełniać kandydat:

 • posiadać wykształcenie wyższe techniczne i tytuł magistra (preferowani absolwenci Politechnik)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum 2,2,2,2 wg. STANAG 6001
 • stopień wojskowy: ppor., por., kpt.

Jednostka wojskowa posiada również stanowiska służbowe w zakresie łączności i informatyki, infrastruktury oraz logistyki - wymagania jak wyżej.

W pierwszej kolejności preferowani są żołnierze pełniący zawodową służbę wojskową w strukturach służby inżynieryjno-lotniczej.

Termin kwalifikacji 18.06.2018r., 25.06.2018r., 02.07.2018r.


 

23.05.2018r.

W związku z wakującymi stanowiskami służbowymi w korpusie szeregowych informujemy, że w dniu 03.08.2018r. o godz. 8.00 w 1 batalionie strzelców podhalańskich odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Do kwalifikacji dopuszczeni zostaną kandydaci tylko i wyłącznie ze specjalnością wojskową 20B69 - kierowca BWP-1.


 

21.05.2018r

Informujemy, że 6 batalion dowodzenia w Krakowie posiada wakujące stanowiska dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej oraz NSR.

Wykaz wakujących stanowisk.


 

21.05.2018r.

Informujemy, że w Powietrznej Jednostce Ewakuacji Medycznej w Nowym Glinniku istnieją wakujące stanowiska służbowe.

Wykaz wakujących stanowisk.


 

21.05.2018r.

Imformujemy, że w każdy czwartek miesiąca od godz. 8.00 11 batalion dowodzenia w m. Żagań będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.

Osoby zainteresowane służbą w/w jednostce powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
 • książeczkę wojskową;
 • dowód osobisty;
 • świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej -  w przypadku żołnierzy NSR;
 • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, śwaidectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
 • ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w III etapach:

Etap I - sprawdzian sprawności fizycznej;
Etap II - kompletowanie niezbędnych dokumentów;
Etap III - rozmowa kwalifikacyjna.

Wykaz wakujących stanowisk.


 

21.05.2018r.

Informujemy, że w Jednostce Wojskowej 4495 występują wakujące stanowiska przeznaczone dla żołnierzy zawodowych w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 • kierowca-kucharz - 2 stanowiska
 • mechanik-rusznikarz - 1 stanowisko
 • kierowca operator - obsługa urządzeń MPS - 1 stanowisko
Termin kawlifiakcji to 22.05.2018r.

 

21.05.2018r.

Informujemy, że w 14 dywizjonie artylerii samobieżnej w Jarosławiu dnia 04.06.2018r. przeprowadzone będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów, na niżej wymienione stanowiska:

 • instruktor:SW 54F22
 • dowódca sekcji: SW 20D25

 

21.05.2018r.

Informujemy, że w 1 ORel istnieje pilna potrzeba uzupełnienia wakujących stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych i NSR.

Najbliższy termin kwalifikacji do zawodowej służby i NSR - 22.05.2018r.

W celu uzyskania informacji na temat wakujących stanowisk prosimy o kontakt pod nr. tel. 261 156 648.


 

17.05.2018r.

Informujemy, że w dniu 19.06.2018r. w 21 blog zaplanowano kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w nw. korpusach:

 • podoficerów zawodowych:SW:40H21;
 • szeregowych zawodowych: SW:38B61, 38T65, 38T72

 

17.05.2018r.

Informujemy, że w Jednostce Wojskowej Nr 1156 w Poznaniu prowadzony jest nabór w korpusie podoficerów zawodowych w strukturach służby inżynieryjno - lotniczej.

Minimalne wymagania jakie powinien spełniać kandydat

 • wykształcenie średnie techniczne: preferowane technik mechatronik, technik elektronik, elektrotechnik, technik informatyk, mechanik precyzyjny;
 • znajomość języka angielskiego - minimalne wymagania na poziomie 2,1,2,1 wg STANAG 6001;
 • stopień wojskowy: kpr., st. kpr. , plut, sierż, st. sierż., mł. chor.
Preferowani są żołnierze, którzy pełnili zawodową służbę wojskową w strukturach służby inżynieryjno - lotniczej.
Termin kwalifikacji 18.06.2018r., 25.05.2018r., 02.07.2018r.

 

17.05.2018r.

Informujemy, że w 16 Dywizji Zmechanizowanej w Białobrzegach istnieją wakujące stanowiska służbowe.

Wykaz wakujących stanowisk.


 

16.05.2018r.

Informujemy, że w 16 batalionie saperów w Nisku, dnia 22.06.2018r. od godz. 8.00 zaplanowano kwalifikację kandydatów do zawodowej służby wojskowej.


 

16.05.2018r.

Informujemy, że w dniu 28.05.2018r. od godziny 8.00 w 2 Pułku Inżynieryjnym zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych oraz do zawodowej służby wojskowej.

Wakujące stanowiska przeznaczone są dla żołnierzy w korpusie oficerów młodszych, podoficerów (sierż., st. sierż., mł. chor.), oraz szeregowych zawodowych posiadających prawo jazdy kat. C, C+E.


 

16.05.2018r.

Informujemy, że w 11 batalionie remontowym w n/w terminach w komleksie koszarowym w Żaganiu przy ul. Żarskiej o godz. 8.00 odbywać będą się kwalifikacje na stanowiska NSR.

Terminy kwalifikacji:
5 czerwiec, 3 lipiec, 7 sierpień, 11 wrzesień, 9 październik, 6 listopad, 4 grudzień

Wykaz wolnych stanowisk.


 

16.05.2018r

Informujemy, że w Jednostce Wojskowej Nr 3718 w Nowym Glinniku występują wakujące stanowiska służbowe.

Wakujące stanowiska służbowe.


 

16.05.2018r.

Informujemy, że w 31 batalionie radiotechnicznym dnia 07.06.2018r. odbędą się rozmowy kwalifikacyjne i egzamin z wychowania fizycznego dla kandydatów do zawodowej słuzby wojskowej żołnierzy na stanowiska wymienione w załączniku.

Ponadto informujemy, że przedmiotowe stanowiska umiejscowione są w m. Wrocław, m. Poznań, m.Powidz, m. Łask raz m. Bytom.

Załącznik


 

16.05.2018r.

Informujemy, że w Jednostce Wojskowej 4539 w Białobrzegach dnia 07.06.2018 r. odbędą się kwalifikacje dla kandydatów na stanowiska dla żołnierzy zawodowych w korpusie oficerów, podoficerów oraz stanowisk wytypowanych dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerowych w korpusie oficerów i podoficerów.


 

14.05.2018r.

Informujemy, że w jednostkach wojskowych z terenu administrowanego przesz WSzW we Wrocławiu isnieją wolne stanowiska służbowe przeznaczone dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.

Wykaz wakujących stanowisk.


 

9.05.2018r.Informujemy, że Jednostka Wojskowa nr 4115 w Gliwicach posiada nw. wolne stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych.

 • OPERATOR - poświadczenie POUFNE
 • OPERATOR - poświadczenie nie wymagane

 

9.05.2018r.

Informujemy, że w 8 KUJAWSKO-POMORSKIEJ BRYGADZIE OBRONY TERYTORIALNEJ istnieją wolne stanowiska służbowe.

Szczegółowe informację o tych stanowiskach można uzyskać pod numerem telefonu: 261 156 648.


 

30.04.2018r.

Informujemy, że w 5 bsp w Przemyślu zaplanowano przeprowadzić kawlifikacje do zawodowej służby wojskowej w dniu 04.06.2018 r.
Kwalifikacje będą prowadzone na nw. stanowiska służbowe:

 1. Kucharz
 2. Operator
 3. Kierowca - ślusarz
 4. Kierowca - zwiadowca
 5. Kierowca  gąsienicowego transportera opancerzonego.

Więcej informacji pod numerem telefonu 261 156 648.


 

26.04.2018r.

Informujemy, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej oraz NSR w 1 batalionie czołgów w Żurawicy zaplanowano na dzień 11.05.2018r.

Szczegółowe informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.1bcz.wp.mil.pl


 

25.04.2018r.

Informujemy, że w dniu 18 maja 2018 r. w godz. 7.30-15.30 na bazie kompleksu koszarowego 21 batalionu dowodzenia, zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych, na  niżej wymienione stanowiska służbowe.


 

25.04.2018r.

Informujemy, że w 1. Ośrodku Radioelektronicznym istnieje pilna potrzeba uzupełnienia wakujących stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych i żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.

Najbliższy termin kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej i NSR to 08.05.2018r.

Wykaz wakujących stanowisk.


 

24.04.2018r.

25 batalion dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim w 14.05.2018r. będzie prowadził kwalifikacje na stanowiska:

 1. Korpus podoficerów (sierż, st.sierż, mł.chor.) w korpusie osobowym:
 • Łączność i informatyka;
 • Wojsk Lądowych;
 • Logistyki;
 • Przeciwlotniczy;
 • Inżynierii wojskowej;
 • OPBMR.

         2. Korpus szeregowych w specjalnościach:

 • Kierowca kat.C;
 • Kierowca kat. C+E;
 • Kierowca - Ratownik medyczny;
 • Saper.

Osoby zainteresowane służbą  powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
 • książeczkę wojskową;
 • dowód osobisty;
 • świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (żołnierze po służbie przygotowawczej)
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, śwaidectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
 • strój do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • na weryfikację mogą zgłaszać się żołnierze rezerwy posiadający stopień:- PLUTONOWY.

 

24.04.2018r.

Informujemy, że 6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach posiada nw. wakaty na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych:

 • operator - poświadczenie poufne
 • operator - poświadczenie niewymagane

 

24.04.2018r.

Informujemy, że w 6 batalionie dowodzenia istnieją wolne wakaty dla kandydyatów do zawodowej służby wojskowej oraz NSR.

Wykaz wakujących stanowisk.


 

23.04.2018r.

Informujemy, że w 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie występują wakujące stanowiska przeznaczone dla żołnierzy zawodowych w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 • CELOWNICZY - obsługa moździerza lekkiego - 3 stanowiska
 • CELOWNICZY - obsługa RPG - 1 stanowisko
 • KIEROWCA-KUCHARZ - 2 stanowiska
 • MECHANIK - RUSZNIKARZ - 1 stanowisko
 • KIEROWCA OPERATOR - obsługa urządzeń MPS - 1 stanowisko

Termin najbliższych kwalifikacji to 08 maja 2018 r.


 

20.04.2018r.

Informujemy, że w 33 WOG w Nowej Dębie istnieją wakujące stanowiska służbowe.

Wykaz stanowisk.


 

18.04.2018r.

Informujemy, że w każdy czwartek miesiąca od godz 8.00 11 batalion dowodzenia w m. Żagań będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie oficerów: ppor./por.;
2) w korpusie podoficerów: podoficer;
3) w korpusie szeregowych zawodowych.

Osoby zainteresowane służbą w 11 batalionie dowodzenia powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
 • książeczkę wojskową;
 • dowód osobisty;
 • świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej -  w przypadku żołnierzy NSR;
 • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, śwaidectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
 • ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w III etapach:

Etap I - sprawdzian sprawności fizycznej;
Etap II - kompletowanie niezbędnych dokumentów;
Etap III - rozmowa kwalifikacyjna.

Wykaz wakujących stanowisk.


 

18.04.2018r.

Informujemy, że w 104 batalionie logistycznym w Wałczu istnieją wolne stanowiska w korpusie szeregowych (kierowców kat. C, C+E oraz D)


 

17.04.2018r.

W związku z trwającym procesem osiągania limitów stanów ewidencyjnych w korpusie szeregowych zawodowych informujemy, że 5 Pułk Inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na stanowiska służbowe wymienione poniżej.

Kwalifikacje prowadzone są w każdą środę w godz. 8.00-12.00 (stawiennictwo na godz. 8.00).
Najbliższe kwalifikacje prowadzone są w dniach 18.04.2018r., 25.04.2018r. oraz 09.05.2018r.

Wakujące stanowiska.


 

16.04.2018r.
Kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w 16 batalionie powietrznodesantowym, przeprowadzone zostaną w terminach:
8 i 22 maj, 19 czerwiec, 11 i 25 wrzesień, 9 październik, 13 listopad, 11 grudzień.

Lista potrzeb (wakatów)


 

16.04.2018r.

Informujemy, że 6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach posiada wolne stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych.


 

16.04.2018r.
Informujemy,że kwalifikacje wojskowe dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej oraz w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w 6 batalionie logistycznym przeprowadzone zostaną w niżej podanych terminach:
11 kwiecień, 9 maj, 13 czerwiec, 12 wrzesień, 10 październik, 07 listopad, 12 grudzień.

Wakujące stanowiska służbowe.


 

10.04.2018r.

W Jednostce Wojskowej 4539 w Białobrzegach dn. 20.04.2018, odbędą się kwalifikacje dla kandydatów na nw.  stanowiska służbowe przeznaczone dla żołnierzy zawodowych, oraz dla stanowisk wytypowanych dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych. Szczegółowe informacje  WKU Sanok tel. 261156648. p. Monika KOWALSKA.


 

05.04.2018 r.

Informujemy, że w Jednostce Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72, najbliższe kawlifikacje planowane są w dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 8.30.

Kandydat powinien posiadać:

 • dokument tożsamości - książeczka wojskową;
 • dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje;
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • strój sportowy;
 • przybory piśmiennicze.

 

05.04.2018 r.

Informujemy, że w dniu 11.04.2018 r. w Jednostce Wojskowej 3533 w m. Sandomierz odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych oraz w korpusie podoficerów (tylko w stopniach sierż.-mł.chor.).

Poszukiwani specjaliści:

 • elektromechanik (stacji rlok.)
 • operator (stacji rlok.) - kierowca (kat.C+E)
 • młodszy kierowca (kat.B) - ratownik
 • technik (stacji rlok.)
 • dowódca radiostacji

Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z Wojskową Komendą Uzupełnieńw Sanoku.
Więcej informacji pod nr. tel. 261 156 648, 261 156 649


 

29.03.2018 r.

Informujemy, że w 1 Ośrodku Radiotelefonicznym istnieje pilna potrzeba uzupełnienia wakujących stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych i żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych. Najbliższy termin kwlifikacji do zawodowej służby wojskowej i NSR to 09.04.2018 r.

Wykaz wakujących stanowisk.


 

29.03.2018 r.

Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej.

Informujemy, że w Jednostce Wojskowej 4495 występują wakujące stanowiska przeznaczone dla zawodowych w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 • OBSŁUGA - obsługa moździerza lekkiego - 3 stanowiska
 • KIEROWCA - KUCHARZ - 3 stanowiska
 • MECHANIK - mechanik pojazdów kołowych - 1 stanowisko
 • MECHANIK - RUSZNIKARZ - 2 stanowiska

Termin najbliższych kwalifikacji to 17 kwietnia 2018 r.


 

19.03.2018 r.

Informujemy, że Morska Jednostka Rakietowa pilnie poszukuje kandydatów spośród żołnierzy rezerwy na wakujące stanowiska służbowe:

 • Dowódca zespołu - ratownik medyczny - pdf
 • Ratownik - mar/st.mar.

 

13.03.2018 r.

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Informujemy, że w Jednostce Wojskowej 4495 występują wakujące stanowiska przeznaczone dla żołnierzy zawodowych w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 • KIEROWCA - KUCHARZ - 3 stanowisk.

Termin najbliższych kwalifikacji to 20 marca 2018 r.


 

13.03.2018 r

Pozyskiwanie kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Informujemy, że 33 Wojskowy Odział Gospodarczy dysponuje wakującymi stanowiskami do zawodowej służby wojskowej.

Wykaz wakujących stanowisk.


 

08.03.2018 r.

Pozyskiwanie kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Informujemy, że 6 Wojskowy Odział Gospodarczy dysponuje wakującymi stanowiskami do zawodowej służby wojskowej.

Wykaz wakujących stanowisk.


 

06.03.2018 r.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Informujemy, że najbliższe kwalifikacje do Jednostki Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się 16 oraz 30 marca o godzinie 8.30 przy ul. Piłsudksiego 72.

Kandydat powinien posiadać:

 • dokument tożsamości - książeczka wojskową;
 • dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje;
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • strój sportowy;
 • przybory piśmiennicze

 

05.03.2018 r.

Wolne stanowiska służbowe.

Informujemy, że w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku istnieją wolne stanowiska służbowe.


 

26.02.2018 r.

Wolne stanowiska na wykonywanie obowiązków w ramach NSR.

Informujemy, że w 11 batalionie remontowym istnieją nieobsadzone stanowiska służbowe przeznaczone dla żołnierzy NSR.

Wykaz wakujących stanowisk.


 

23.02.2018 r.

Informujemy, że w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie istnieją wakaty dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Wykaz wakujących stanowisk.


 

20.02.2018 r.

Wolne stanowiska na wykonywanie obowiązków w ramach NSR.

Informujemy, że 3 Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie dysponuje wolnymi nw. stanowiskami przeznaczonymi dla żołnierzy NSR.

Wykaz wakujących stanowisk.


 

20.02.2018 r.

Wolne stanowiska na wykonywanie obowiązków w ramach NSR.

Informujemy, że 16 batalion saperów w Nisku dysponuje wolnymi nw. stanowiskami przeznaczonymi dla żołnierzy NSR.

Wykaz wakujących stanowisk.


 

20.02.2018 r.


Wolne stanowiska na wykonywanie obowiązków w ramach NSR.

Informujemy, że w 8 Bazie Lotnictwa Transportowego w Krakowie istnieją nw. wakujące stanowiska do uzupełnienia żołnierzami NSR:

 • Podoficer zaopatrzenia - sierż. st.sierż./mł.chor.  - prawo jazdy kat.C
 • Kierowca - szer./st.szer.   -  prawo jazdy kat. C+E

 

20.02.2018 r.

Kwalifikcje na stanowiska służbowe dla żołnierzy NSR.

Informujemy, że 33 WOG w Nowej Dębie bedzie przeprowadzać kwalifikacje na stanowiska służbowe wytypowane dla żołnierzy NSR w 2018 r. w następujących terminach:

21 luty, 21 marzec, 18 kwieceiń, 16 maj, 20 czerwiec, 16 lipiec, 16 sierpień, 19 wrzesień, 17 październik, 21 listopad, 19 grudzień


 

20.02.2018 r.

Wolne stanowiska na wykonywanie obowiązków w ramach NSR.

Informujemy, że 6 batalion chemiczny SP w Śremie dysponuje wolnymi nw. stanowiskami przeznaczonymi dla żołnierzy NSR.

Wykaz wakujących stanowisk.


 

20.02.2018 r.
Kwalifikcje na stanowiska służbowe dla żołnierzy NSR.

Informujemy, że istnieją woakujące stanowiska służbowe dla zołnierzy NSR w 34 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Rzeszowie.


Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z Wojskową Komendą Uzupełnieńw Sanoku.
Więcej informacji pod nr. tel. 261 156 648, 261 156 649


 

20.02.2018 r.

Kwalifikcje na stanowiska służbowe dla żołnierzy NSR.

Informujemy, że JW 5077 w Nisku bedzie przeprowadzać kwalifikacje na stanowiska służbowe wytypowane dla żołnierzy NSR w 2018 r. w następujących terminach:

26 marzec, 30 kwieceiń, 28 maj, 25 czerwiec, 30 lipiec, 27 sierpień, 24 wrzesień, 29 październik, 26 listopad, 31 grudzień


 

20.02.2018 r.

Kwalifikcje na stanowiska służbowe dla żołnierzy NSR.

Informujemy, że 3 Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie bedzie przeprowadzać kwalifikacje na stanowiska służbowe wytypowane dla żołnierzy NSR w 2018 r.  w następujących terminach:

27 marzec, 17 kwieceiń, 22 maj, 25 wrzesień, 23 październik, 27 listopad.

Kwalifikcje odbywać będą się we wtorki o godz. 11.00 Kraków, ul. Montelupich 3. Zbiórka na biurze przepustek do godz. 10.45 wyznaczonego dnia.


 

14.02.2018 r.

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

W związku z wakującymi stanowiskami służbowymi w kopusie szeregowych informujemy, że w dniu 29.03.2018 r. o godz 8.00 w 1 batalionie strzelców podhalańskich odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z Wojskową Komendą Uzupełnieńw Sanoku.
Więcej informacji pod nr. tel. 261 156 648, 261 156 649


 

13.02.2018 r.

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Informujemy, że najbliższe kwalifikacje dla żołnierzy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych odbędą się dnia 23.02.2108 r. o godz. 8.30 w JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72.

Kandydat powinien posiadać:

 • dokument tożsamości - książeczka wojskową;
 • dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje;
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • strój sportowy;
 • przybory piśmiennicze.

 

09.02.2018 r.

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Informujemy, że w dniu 20.02.2018 r. w Jednostce Wojskowej 3533 w m. Sandomierz odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szergowych zawodowych oraz w korpusie podoficerów (tylko w stopniach kpr. -mł.chor.).

stopień

nazwa stanowiska

miejscowość

szer. st.szer.

elektronik - metrolog

Sandomierz

szer. st.szer

Kierowca (kat. C+E) - elektromechanik

Klikawa (k. Puławy)

Wysoka Głogowska (k. Rzeszowa)

szer. st.szer

Młodszy kierowca (kat.B) - ratownik

Łabunie (k. Zamościa)

Brzoskwinia (k. Krakowa)

kpr. st.kpr. plut.

Młodszy technik (stacji rlok.)

Klikawa (k. Puławy)

kpr. st.kpr. plut.

Dowódca drużyny – podoficer gospodarczy (kat. D)

Łabunie (k. Zamościa)

Brzoskwinia (k. Krakowa)

sierż. st.sierż. mł.chor.

Technik ( stacji rlok.)

Roskosz (k. Białej Podlaskiej)

sierż. st.sierż. mł.chor.

Dowódca radiostacji

Roskosz (k. Białej Podlaskiej)

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty z WKU Sanoku lub kontakt telefoniczny: 261 156 649, 261 156 648


 

07.02.2018 r.

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej i NSR.

Informujemy, że w dniu 20 lutego 2018 r. od godz 8.00 na bazie kompleksu koszarowego 21 batalionu dowodzenia , planowane są kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych na niżej wymienione stanowiska służbowe.

Wykaz stanowisk służbowych w 21 batalionie dowodzenia.


 

07.02.2018 r.

Wolne stanowiska dla żołnierzy w ramach NSR.

Informujemy, że w dniu 22.02.2018 r. o godz. 8.00 w Jednostce Wojskowej Nr 4539 w Białobrzegach odbędą się kwalifikacje dla kandytówj na niżej wymienione stanowiska służbowe w ramach NSR.

Wykaz wakujących stanowisk.

 


 

07.02.2018 r.

Kwalifikacja wojskowa do Narodowych Sił Rezerwowych.

Informujemy, że w Centrum Przygotowań do Misji Zagraniczych w Kielcach ul. Wojska Polskiego 300 od godziny 7.30 w nw. terminach:

- 27 lutego 2018 r.         - 25 września 2018 r.
- 27 marca 2018 r.         - 30 października 2018 r.
- 24 kwietnia 2018 r.      - 27 listopada 2018 r.
- 29 maja 2018 r.            - 11 grudnia 2018 r.
- 26 czerwca 2018 r.

zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiska o nw. parametrach:

Lp.

NAZWA STANOWISKA

STE

JĘZYK ANGIELSKI stanag 6001

POŚWIADCZ. BEZPIECZEŃ.

ILOŚĆ STANOWISK

WYMAGANY

PREFEROWANY

1

MŁODSZY OFICER

PPOR. POR.

1111

2222

POUFNE

1

2

SZEF
 ZESPOŁU

POR. KPT.

1111

2222

POUFNE

6

3

OFICER

POR. KPT.

1111

2222

TAJNE

3

Chętni do uidziału w kwalifikacjach powinni zabrać ze sobą strój sportowy, zaświadczenie od lekarza rodzinnego dopuszczające do egzaminu ze sprawności fizycznej, książeczkę wojskową, kserokopię świadectwa potwierdzającego wykształcenie oraz kserokopie dokumentów potwierzających posiadane kwalifikacje wojskowe.

 


 

05.02.2018 r.

Kwalifikacje na wolne stanowiska dla żołnierzy NSR.

Informujemy, że Jednostka Wojskowa 1560 w Sochaczewie pilnie poszukuje kandydatów do wykonywania obowiązków w ramach NSR na niżej wymienione stanowiska przewidziane dla podoficerów:

 • młodszy podoficer specjalista - STE:starszy podoficer
 • młodszy podoficer specjalista - STE:starszy podoficer
 • dowódca plutonu - STE:starszy podoficer
 • obsługa ruchomego węzła łączności - STE:podoficer
 • dowódca sekcji - STE:podoficer

 


 

05.02.2018 r.

 

Zawodowa służba wojskowa.

 

Informujemy, że 5 Pułk Inżynieryjny prowadzi kwalifikacje w korpusie szeregowych zawodowych na niżej wymienione stanowiska:

 

 

 

Lp

NAZWA STANOWISKA

STE

LICZBA STANOWISK

1

Elektromechanik

SZER./ST.SZER.

1

2

Młodszy kierowca

SZER./ST.SZER.

9

3

Młodszy kierowca/Radiotelefonista

SZER./ST.SZER.

1

4

Kierowca

SZER./ST.SZER.

3

5

Kierowca

SZER./ST.SZER.

1

6

Obsługa

SZER./ST.SZER.

1

 

W związku z powyższym kandydaci proszeni są o stawianie się na kwalifikacje do 5 Pułku Inżynieryjnego przy ul. Metalowej 39, które prowadzone są w środy w godz 8.00-12.00 (stawiennictwo na godz.8.00).
Najbliższe kwalifikacje prowadzone są w dniach 14.02.2018r.

 

Kandydaci stający na kwalifikacje powinni:

 

 • spełniać wymagania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
 • posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych wymienioych powyżej;
 • życiorys (CV);
 • świadectwo ukończenia szkoły;
 • dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej.

 


 

19.01.2018 r.

Zawodowa służba wojskowa i NSR.

Informujemy, że w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie istnieją wolne wakaty w zakresie zawodowej służby wojskowej oraz NSR.

WYKAZ WAKUJĄCYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH


Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty z WKU Sanoku lub kontakt telefoniczny: 261 156 649, 261 156 648.


 

19.01.2018 r.

Nabór do NSR oraz zawodowej służby wojskowej.

Informujemy, że w dniu 02.02.2018 r. od godz. 8.00 w 2 Pułku Inżynieryjnym zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do służby w ramach NSR oraz zawodowej służby wojskowej.

Dodatkowo w tymże pułku występują wakujące stanowiska przeznaczone dla żółnierzy w korpusie oficerów młodszych, podoficerów, oraz dla szeregowych zawodowych posiadających prawo jazdy kat. C, C+E.


18.01.2018 r.

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Informujemy, że w 2018 r. w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie będą przeprowadzane kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:

23 stycznia, 13 lutego, 13 marca, 10 kwietnia, 15 maja, 12 czerwca, 3 lipca, 28 sierpnia, 18 września, 16 paździrnika, 6 listopada, 4 grudnia.


 

18.01.2018 r.

Informujemy, że w każdy czwartek miesiąca od godz 8.00 Jednostka Wojskowa nr 4071 w m. Żagań będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.

Wykaz wakujących stanowisk służbowych.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty z WKU Sanoku lub kontakt telefoniczny: 261 156 649, 261 156 648.


 

16.01.2108 r.

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Informujemy, że w dniu 09.02.2018 r. od godz. 8.00 w 16 batalionie saperów w Nisku odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej.


 

11.01.2018 r.

 

Kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych.

Informujemy, że w związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych najbliższe kwalifikacje planowane są w dniu 02.02.2018 r. o godz 8.30 JW 4391 Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudksiego 72.

Kandydat powinien posiadać:

 • dokument tożsamości – książeczkę wojskową;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • Ø strój sportowy;
 • przybory piśmiennicze.

 


 

11.01.2018 r.

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Informujemy, ze kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 6 batalionie logistycznym w 2018 r. przeprowadzane będą w następujących terminach:

7 lutego, 7 marca, 11 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca, 12 września, 10 października, 7 listopada, 13 grugnia.

Ponadto informujemy, że na niżej wymienionych stronach 6 batalionu logistycznego oraz 6 Brygady Powietrznodesantowej znajdują się aktualne normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów:

- 6blog.wp.mil.pl zakładka dołącz do nas;

- 6BPD.wp.mil.pl  zakładka służba w 6 BPD.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty z WKU Sanoku lub kontakt telefoniczny: 261 156 649, 261 156 648.


 

10.01.2018 r.

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej

Informujemy, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w Batalionie Reprezentacyjnym odbywać się będą w następujących terminach:

11 stycznia, 01 lutego, 08 marca, 12 kwietnia, 10 maja, 14 czerwca, 12 lipca, 16 sierpnia, 13 września, 11 października, 15 listopada, 13 grudnia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty z WKU Sanoku lub kontakt telefoniczny: 261 156 649, 261 156 648.


04.01.2018 r.

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej

Informujemy, że dnia 09.01.2018 r.o godz 08.00 w 5 batalionie strzelców podhalańskich w Przemyślu odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty z WKU Sanoku lub kontakt telefoniczny: 261 156 649, 261 156 648

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku
Lipińskiego 109
38-500 Sanok
tel. 261156666
fax. 261156609
wkusanok@ron.mil.pl