Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Wojskowa Komenda Uzupełnień jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej.


 

Wojskowa Komenda Uzupełnień wykonuje w szczególności zadania z zakresu:

1)   zapewnienia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;

2)   administrowania rezerwami osobowymi;

3)   świadczeń na rzecz obrony;

4)   współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;

5)   rekrutacji i naboru ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;

5a)  realizacji czynności w ramach gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby uzupełnienia mobilizacyjnego Sił Zbrojnych i w czasie wojny;

6)   udziału w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień;

7)   promocji obronności i służby wojskowej.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku
Lipińskiego 109
38-500 Sanok
tel. 261156666
fax. 261156609
wkusanok@ron.mil.pl